6.250,00 NOK

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Wjglenjbtuefftuwgc0b file

Eiendomsøkonomi

I denne modulserien er målet at deltakerne skal oppnå en grunnleggende forståelse av eiendomsøkonomi. 

Temaer:

  • Regnskapsprinsipper,
  • Skattemessige og avgiftsmessige vurderinger,
  • Budsjettering
  • Kalkylemodeller for verdivurdering og analyse.

Det vil bli utstrakt bruk av eksempler og caser, for å levendegjøre fagstoffet.