Kilde til stolthet i eiendomsyrker - siden 1997

Om oss
Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet, med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor. Senteret ble stiftet i 1997.

Vi tilbyr bransjeutdanning i form av kompetansegivende etterutdanning innen eiendomsfaglige emner, hvor vi henter lærekrefter fra de beste kunnskapsmiljøene innen eiendom, arealplan, byggteknikk, finans og juss.

Vår undervisningsvirksomhet har som mål å dekke hele det eiendomsfaglige området knyttet til sammenhenger og enkeltfaser innenfor eiendommers verdikjede; fra eiendomsutvikling i tidlig fase, via byggherrearbeid, til eiendomsforvaltning og eiendomsdrift i byggverkenes bruksfase, og videre til eiers vurdering av videreutvikling/fornyelse eller avhending.

Eiendomsfaget er tverrfaglig, og rommer både tekniske, administrative, juridiske, finansielle, økonomiske, ledelsesmessige og samfunnsmessige fagfelt, slik også det reelle eiendomsprofesjonsområdet gjør. Eiendomsfaget er slik sett en sammensmelting av ulike tradisjonelle fagdisipliner til et samlet fag for helhetlig håndtering av eiendom.

I tillegg er senteret fasilitator for en rekke leder- og spesialistnettverk rundt om i landet, der kunnskapsdeling og erfaringsutveksling står sentralt. Vi tilbyr også eiendomsfaglig litteratur innen sentrale emner, hvorav noe er utviklet i egen regi.

Senterets kunder er i all hovedsak yrkesaktive utøvere innen eiendom, som gjennomfører sine kompetanseløft på deltid. Vi skreddersyr gjerne kompetanseløft for din organisasjon. Ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdata nedenfor.

Utvalgte nettkurs

Merverdiavgift og næringseiendom

Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)
Entreprise fra A til Å

Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)
Les mer om våre kurs

Vellykkede eiendomsinvesteringer handler like mye om kompetanse som kapital. Det ene fungerer i liten grad uten det andre, om målet er å skape fremragende resultater. En strategisk sammensmeltning av disse to sentrale innsatsfaktorene resulterer gjerne i det vi kan kalle kompetent kapital.

- Øystein Ringen-Vatnedalen 

Daglig leder og eier av Senter for eiendomsfag

Eline Høyte

Markedssjef
Telefon: 91857026
[email protected]

Øystein Ringen-Vatnedalen

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
[email protected]

Even Stenvaag Leira

Programdirektør
[email protected]