Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse

For utviklingen av samfunnet vil det noen ganger være behov for å erverve og benytte en eiendom mot grunneiers ønske. Det kan gjøres ved ekspropriasjon, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Både eiendomsrett og bruksrett kan eksproprieres.

Kurset innhold:

  • Ekspropriasjon – Grunnlaget
  • Ekspropriasjon – Skjønn
  • Prinsipper for verdsettelse ved ekspropriasjon. Tre alternative grunnlag: 

    - Salgsverdi, jf. vl. § 5

    - Bruksverdi, jf. vl. § 6

    - Gjenanskaffelsesverdi, vl. § 7