5.000 kr eks. mva (6.250 kr ink. mva)

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse

Hva lærer jeg? 

Utviklingsprosjekter varierer i størrelse og omfang. Felles for prosjektene er at de går over lang tid, berører ulike rettsområder og involverer mange aktører. Det gjør at det er mange fallgruver og viktig å kjenne til aktuelle regler og praktiske forhold.

  1. Overordnet om utviklingsprosjekter 
  2. Anskaffelse av tomt, reguleringsplan og rammetillatelse
  3. Salgsprosessen
  4. Tilpasning av tomter
  5. Seksjonering og organisering av parkering i et eierseksjonssameie

Martin Lüttichau er senioradvokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor han arbeider med tvisteløsning og eiendomsrettslige problemstillinger, midlertidig sikring av krav og utredninger av komplekse prosessuelle problemstillinger. 

Tonje Rismo er advokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor hun arbeider med fagfeltene eiendom og entreprise.