Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Gårdeieransvar

Hva lærer jeg? 

Kjernen i det som utgjør gårdeieransvaret er det ansvaret som følger av politivedtektene for sikkerhet. Men gårdeieransvaret går videre enn dette og rommer flere ansvarsrelasjoner, slik som ansvaret overfor det offentlige, kontraktsparter, naboer og andre tredje parter. 

Følgende temaer vil gjennomgås i denne modulserien: 

  • Grunneieransvaret
  • Byggherreansvaret
  • Naboansvaret
  • Ansvaret for faremomenter
  • Ansvaret for overholdelse av bygningstekniske krav
  • Ansvaret for virksomheten i eiendommen
  • Konsekvenser ved brudd på gårdeieransvaret