5.000 kr eks. mva (6.250 kr ink. mva)

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Seksjonering fra A til Å - organisering av utviklingsprosjekter

Simon Ulleland er advokat i advokatfirmaet Thommessen.  Ulleland har  bred kompetanse innen forvaltningsrett og eiendomsregulatoriske emner, og jobber særlig med alle typer spørsmål innenfor offentlig rett og plan- og bygningsrett. 

Hva lærer jeg?

Formålet med denne modulserien er å gi deg oppdatert kunnskap om seksjonering med særlig vekt på prosessen, muligheter og fallgruver ved seksjonering av utviklingsprosjekter.  Dette er noen av temaene som vil gjennomgås:  

  • Seksjoneringssøknaden og kommunens saksbehandling
  • Gjennomgang av utvalgte problemstillinger, og sentrale nyvinninger i den nye eierseksjonsloven
  • Særlig om seksjonering av utviklingsprosjekter
  • Ulike modeller for organisering av parkeringsanleg
  • Tilleggsdelsmodellen
  • Næringsseksjonsmodellen I og 2
  • Anleggseiendomsmodellen
  • Med mer