6.250,00 NOK

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Aik8pqmnrbwxit2pixau file

Opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene

Kjersti Cecilie Jensen er senioradvokat i Hjorts avdeling for eiendom og enterprise. 

Jensen jobber særlig med refusjon etter plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og bruken av private avtaler mellom utbygger og vertskommune. 

I denne modulserien vil hun gå igjennom opparbeidelsesplikten og refusjonsregelverket. 

Hva lærer jeg? 
I denne modulserien blir du bedre kjent med opparbeidelsespliken og refusjonsregelverket som behandles i Plan og bygningsloven kap. 18. Jensen gir deg konkrete eksempler og tips på hvordan man manøvrere seg rundt i dette tidvis krevende fagfeltet.