6.250,00 NOK

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Xckuigu3tikcylciyebf file

Eiendom som rettigheter og fysisk struktur

Terje Holsen er dr.scient. i samfunnsplanlegging fra NMBU med tilleggsutdanning i bl.a. urban design fra Oxford Brookes University.

Hva lærer jeg?

Eiendom står sentralt i samfunnet og det reguleres både av det norske lovverket, Grunnloven  og EMK -den europeiske menneskerettskonvensjonen. Modulen vil gi den en god oversikt og innføring i eiendomdannelse.

Temaer som vil vil gjennomgått er blant annet: 

  • Grenser – hva er det jeg eier – rent fysisk. 
  • Rettigheter – hva kan jeg gjøre med det jeg eier.
  • Kontroll – hvordan kan jeg utøve rettighetene?
  • Hvordan avgrenses eiendom i Norge?  
  • Kan man stole på eiendomsregistre?