5.000 kr eks. mva (6.250 kr ink. mva)

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Eiendom som rettigheter og fysisk struktur

Terje Holsen er dr.scient. i samfunnsplanlegging fra NMBU med tilleggsutdanning i bl.a. urban design fra Oxford Brookes University.

Hva lærer jeg?

Eiendom står sentralt i samfunnet og det reguleres både av det norske lovverket, Grunnloven  og EMK -den europeiske menneskerettskonvensjonen. Modulen vil gi den en god oversikt og innføring i eiendomdannelse.

Temaer som vil vil gjennomgått er blant annet: 

  • Grenser – hva er det jeg eier – rent fysisk. 
  • Rettigheter – hva kan jeg gjøre med det jeg eier.
  • Kontroll – hvordan kan jeg utøve rettighetene?
  • Hvordan avgrenses eiendom i Norge?  
  • Kan man stole på eiendomsregistre?