6.250,00 NOK

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
3gkxsisita33s9uxsbkb file

Den juridiske byggeprosessen

Anders Evjenth er advokat og partner i advokatfirmaet Bull, hvor han bistår både private, statlige og kommunale virksomheter i saker vedrørende fast eiendom. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven samt nåværende praksis, har Evjenth oversikt og praktisk erfaring med hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest.

Hva lærer jeg? 

Formålet med denne modulserien er å gi deg en strukturert gjennomgang av den juridiske prosessen i en byggesak. Anders Evjenth vil lede deg igjennom steg for steg i følgende temaer: 

  1. Plan- og bygningsloven
  2. Søknadsplikten
  3. Søknadsprosessen
  4. Roller i byggesaken – ansvarlige foretak
  5. Dispensasjon og klage