Eiendom som rettigheter og fysisk struktur

Terje Holsen er dr.scient. i samfunnsplanlegging fra NMBU med tilleggsutdanning i bl.a. urban design fra Oxford Brookes University. Han arbeider som førsteamanuensis i arealplanlegging og eiendomsfag ved Institutt for eiendom og juss, NMBU, der han underviser i eiendomsmarked og analyse og i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Holsen har tidligere bl.a. vært eiendomsdirektør ved NMBU og forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning. Han er mye brukt som foreleser ved etterutdanningskurs både i eiendomsutvikling og byplanlegging.

 

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Executive Summary
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Betal med kort
Kjøp med faktura

Kursets innhold

Eiendom står sentralt i samfunnet og det reguleres både av det norske lovverket, Grunnloven  og EMK -den europeiske menneskerettskonvensjonen. Modulen vil gi den en god oversikt og innføring i eiendomdannelse.

Temaer som vil vil gjennomgått er blant annet: 

 • Grenser – hva er det jeg eier – rent fysisk. 
 • Rettigheter – hva kan jeg gjøre med det jeg eier.
 • Kontroll – hvordan kan jeg utøve rettighetene?
 • Hvordan avgrenses eiendom i Norge?  
 • Kan man stole på eiendomsregistre?

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

"Eiendomsdannelse kan forstås som en fellesbetegnelse på det å skape nye fysiske eiendommer eller å skape nye rettigheter i fast eiendom"

 

- Terje Holsen

Betal med kort
Kjøp med faktura

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs