Alle våre kurs i alfabetisk rekkefølge

Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse med advokatfirmaet Selmer

Boligutvikling i praksis - nettstudiet med Veridian Analyse 

Borettslagsmodellen med advokatfirmaet Schjødt

Brannsikkerhet med Firesafe

Byggherreforskriften med advokatfirmaet Føyen

Den juridiske byggeprosessen med advokatfirmaet Bull & Co

Eiendom fra A til Å med Terje Holsen, NMBU

Eiendomsutvikling: Avtaler og strukturer med advokatfirmaet BAHR

Entreprise fra A til Å med advokatfirmaet BAHR

Eiendom som rettigheter og fysisk struktur med Terje Holsen, NMBU

Eiendomsstrukturering  i utviklingsprosjekter med advokatfirmaet SANDS

Eiendomsøkonomi med BDO

Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse med advokatfirmaet Hjort 

Gårdeieransvar med advokatfirmaet Wiersholm

Hvordan lykkes med grunn- og rettighetserverv i utviklingsprosjekter med advokatfirmaet SANDS

Husleiegarantier, konkurs og boets rettigheter med advokatfirmaet Føyen 

Husleie - endringsarbeider ønsket av leietaker med advokatfirmaet SANDS

Innføring i eiendomstransaksjoner med advokatfirmaet BAHR

Merverdiavgift og boligutvikling med PwC

Merverdiavgift og infrastrukturbidrag med advokatfirmaet SANDS

Merverdiavgift og næringseiendom med PwC

Opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene med advokatfirmaet Bull & Co

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler med advokatfirmaet SANDS

Seksjonering fra A til Å - organisering av utviklingsprosjekter med advokatfirmaet Thommessen

Teknisk tilstandsanalyse med BER

Tomtefeste med advokatfirmaet Bing Hodneland

Utvikling av prosjekt i reguleringsfasen med Mad Arkitekter

Verdivurdering av næringseiendom med Veridian Analyse 

Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling med advokatfirmaet BAHR

"Hvert år tapes store pengesummer på feilvurderinger i moms. "

Trond Ingebrigtsen
Partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PwC

"Det å bygge innebærer noe mer enn kun å bygge, da det fordrer en større helhetsforståelse for å skape velfungerende og lønnsomme verdier i og for samfunnet"

Øystein Ringen-Vatnedalen, Senter for eiendomsfag

EIENDOMSFAGBLOGGEN