Godkjenninger

Nettkurs i regi av Senter for eiendomsfag kan tilfredsstille krav til obligatorisk etterutdanning, som flere profesjonsutdannelser stiller til sine medlemmer. Nedenfor gjengis kort noen av disse, slik at du kan vurdere hvordan den læringsinnsatsen som du legger ned kan registreres som en del av dette årlige kompetansekravet.

I utgangspunktet legges senterets beregnede gjennomføringstid til grunn for registreringen av nettkurs. Deltakelse og tilstedeværelse dokumenteres ved fremleggelse av bekreftelse fra Senter for eiendomsfag. Alle nettkursene rommer én eller flere kunnskapstester, som må fullføres for å gjennomføre emnet. Kursbevis utstedes og oversendes på oppfordring fra deltaker.

Informasjonen nedenfor er gjengitt fra foreningenes nettsider pr juni 2020. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å kontrollere hvorvidt dette fremdeles er gjeldende praksis på tidspunktet for registering. 


For medlemmer av Advokatforeningen
 

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode. Kurssøknader og kursregistrering skal ikke lenger sendes til Advokatforeningen grunnet ny selverklæringsordning. Medlemmer kan enkelt registrere etterutdanning under «Min side» på foreningens nettside. Les utfyllende reglement her: www.advokatforeningen.no/kurs-og-etterutdanning/obligatorisk-etterutdanning.

  

For statsautoriserte eiendomsmeglere

Personer som driver eiendomsmegling skal kunne dokumentere minimum 15 timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderårene, innenfor de emnene som følger av studieplanen for eiendomsmeglereksamen. Nettkurs som er forhåndsgodkjent av Finanstilsynet som obligatorisk etterutdanning vil bli merket som dette i kursbeskrivelsen. Les utfyllende reglement her: www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2019/krav-til-etterutdanning-for-eiendomsmeglere.

 

For revisorer og autoriserte regnskapsførere

Revisorer og autoriserte regnskapsførere og skal til enhver tid ha gjennomført henholdsvis 77 og 105 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderårene. Det forutsettes at vedkommende selv har tilstrekkelig innsikt til å vurdere kursenes faglige innhold i forhold til fagområdene oppstilt i forskriften. Les utfyllende reglement her: www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2019/krav-til-etterutdanning-for-eiendomsmeglere.

 Ta gjerne kontakt ved spørsmål.