Merverdiavgift og næringseiendom

Trond Ingebrigtsen er adm. direktør, advokat og partner i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, hvor han siden 1997 har jobbet med avgiftsrelaterte spørsmål. Trond har også flere års erfaring med merverdiavgift fra skattekontor og Skattedirektoratet. Han har bred erfaring fra de fleste områder innen MVA, og har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom.

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Dette lærer du

Merverdiavgift kan være et utfordrende fagfelt å ferdes i. I denne modulserien vil Trond Ingebrigtsen gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene og hvordan unngå disse.

Kursets innhold

Denne modulserien består av fem videomoduler, hver á 20-30 minutter. Hver av modulene avsluttes med en kunnskapsetest i form av multiple choice. I tillegg til får du vårt Executive Summary i PDF samt den orginale foredragsprestasjonen, slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater. 

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videoen følger det en tilhørende Power Point presentasjon, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du startet på videoene.

Det kan være lurt å notere underveis slik at det blir enkelt å ta kunnskapstesten. I tillegg får du en skriftlig Executive Summary som oppsummerer og fremhever det viktigste læringsutbyttet.

 

"Disse 5 modulene gjør deg i stand til å fange opp de viktigste MVA-muligheter og fallgruver når det gjelder oppføring, drift og overdragelse av eiendom" 

- Trond Ingebrigtsen

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter

  • Vårt Executive Summary, som oppsummerer og fremhever det viktigste læringsutbyttet
  • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Betal med kort
Kjøp med faktura

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs