Opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene

Kjersti Cecilie Jensen er partner og advokat i advokatfirmaet Bull & Co.  

Jensen jobber særlig med refusjon etter plan- og bygningsloven, ekspropriasjon og bruken av private avtaler mellom utbygger og vertskommune. 

I denne modulserien vil hun gå igjennom opparbeidelsesplikten og refusjonsregelverket. 

 Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Vårt Executive Summary, som oppsummerer og fremhever noe av det viktigste læringsutbyttet
  • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Betal med kort
Kjøp med faktura

Hva lærer jeg? 

I denne modulserien blir du bedre kjent med opparbeidelsespliken og refusjonsregelverket som behandles i Plan- og bygningsloven kap. 18. Jensen gir deg konkrete eksempler og tips på hvordan man manøvrerer seg rundt i dette tidvis krevende fagfeltet. 

Kursets innhold

Denne modulserien består av fem videomoduler, som hver avsluttes med en kunnskapstest i form av multiple choice. I tillegg får du vårt Executive Summary samt den orginale foredragsprestasjonen, sistnevnte slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater. 

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

" Dette er et lovverk mange ikke er klar over før de faktisk kommer opp i en konkret situasjon."

 

- Kjersti Cecilie Jensen

 Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs