Seksjonering fra A til Å - organisering av utviklingsprosjekter

Simon Ulleland er advokat i advokatfirmaet Thommessen. Ulleland har bred kompetanse innen forvaltningsrett og eiendomsregulatoriske emner, og jobber særlig med alle typer spørsmål innenfor offentlig rett og plan- og bygningsrett. Han vurderer planprosesser, seksjoneringssaker, delesaker og følger opp bygningsmyndighetenes arbeid.

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Executive Summary
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Betal med kort
Kjøp med faktura

Hva lærer jeg? 

Formålet med denne modulserien er å gi deg oppdatert kunnskap om seksjonering - med særlig vekt på prosess, muligheter og fallgruver ved seksjonering av utviklingsprosjekter.

Temaer som vil gjennomgås:  

 • Seksjoneringssøknaden og kommunens saksbehandling
 • Gjennomgang av utvalgte problemstillinger og sentrale nyvinninger i den nye eierseksjonsloven
 • Særlig om seksjonering av utviklingsprosjekter
 • Ulike modeller for organisering av parkeringsanlegg
 • Tilleggsdelsmodellen
 • Næringsseksjonsmodellen 1 og 2
 • Anleggseiendomsmodellen
 • Med mer

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Kursets innhold

Denne modulserien består av fire videomoduler, hver á 20-30 minutter. Hver av modulene avsluttes med en kunnskapsetest i form av multiple choice. I tillegg til får du vårt Executive Summary om temaet samt den orginale foredragsprestasjonen, sistnevnte slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater. 

"Ny eierseksjonslov innebærer at den tidligere regel i matrikkellova, som ga kommunen en skjønnsmessig adgang til å nekte opprettelse av anleggseiendom, er fjernet"

 

- Simon Ulleland

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs