Utvikling av prosjekt i reguleringsfasen

I denne modulserien snakker Per Fretheim og Astrid Humerfelt, begge fra Mad Arkitekter, om eiendomsprosjekter som må reguleres og om hvordan du kan sikre et godt prosjekt og en god prosess gjennom detaljregulering.

Hva lærer jeg?

Nettstudiet består av 3 moduler. Modulene tar for seg tidslinjen og saksgangen i en detaljregulering, med fokus på det som ligger utenfor formell saksbehandling. Hvordan sikrer man seg et godt og robust fundament gjennom en god oppstart og arbeidet videre mot førstegangsbehandling og videre bearbeiding av prosjektet.

Pris: Kr 3.000 eks mva (kr 3.750 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Kursets innhold: 

 Følgende temaer vil gjennomgås:

Modul 1: Verdien av gode tidligfasevurderinger

 • Rask intro om regulering og saksprosess. Hva skal inn i en reguleringsplan og når gjør man hva?
 • Hvordan forholde seg til overordnete planer og premissgivere i prosjektet (lover/vedtatte/ pågående planer/ føringer) og ytre parametere.
 • Viktigheten av felles visjon, forventninger og åpenhet mellom involverte parter i prosjektet.
 • Kollektiv verdiskaping. Hvordan gagner prosjektet andre enn utbygger? Hvordan skape bredt eierskap og engasjement til planen på tvers av naboer, grunneiere, politikere, administrasjonen i kommunen og andre med interesse i området. Hvordan (prøve) å jobbe konstruktivt med motstandere av planen
 • Arbeidet frem mot varsel om oppstart. Hva må sikres før varsling og hva kan vente til neste fase?

Modul 2: Arbeidet mot førstegangsbehandling etter varsel om oppstart

 • Prioritering og implementering av merknader fra varsel om oppstart.
 • Detaljnivå i illustrasjonsprosjektet. Hva må man tegne seg gjennom nå for å sikre forutsigbarhet og hva kan løses senere?
 • Innhenting av rapporter og endringer dette medfører i prosjektet (som ofte krever nye rapporter og ytterlig bearbeiding av prosjektet. Catch 22)
 • Medvirkning gjennom prosjektet
 • Politisk fundamentering og dialog med kommunens etater/ avdelinger

Modul 3: Prosessen fra førstegangsbehandling til ferdig vedtatt plan

 • Dialogen og medvirkning mellom utbygger, administrasjon og politikere fra innlevert materiale til prosjektet blir lagt ut på høring.
 • Viktigheten av kommunikasjon og hvordan man får beslutningstakere til å forstå innholdet av arbeidet
 • Prosessen fra høring til andregangsbehandling, og videre til vedtatt plan. Hvordan komme forbi eventuelle skjær i sjøen.

Dette får du: 

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Per Fretheim, partner og daglig leder i Mad Stavanger.

Per er utdannet arkitekt og jobber stort sett med utviklings- og konseptfasen av et prosjekt. Han har erfaring fra by- og tettstedsutvikling og har jobbet med flere sentrumsplaner og områdeplaner, samt utforming av private prosjekter som skal detaljreguleres.

Astrid Humerfelt, Arkitet Mad.

Astrid har en dobbel mastergrad innen arkitektur og sustainable development fra Chalmers Tekniska Høgskola i Gøteborg. Hun har erfaring fra planarbeid, by- og tettstedsutvikling både som arkitekt i Mad, og tidligere som saksbehandler i Oppegård kommune.

«Det kreves mye innsikt i formelle prosesser og saksgang for å kunne gjennomføre gode reguleringsprosjekter. Vel så viktig er hvordan man involverer og inkluderer aktører og beslutningstakere i prosjektet, for å sikre innsikt og forståelse på riktig tid. En proaktiv holdning til hvordan man når ut, er derfor avgjørende for å sikre gode planer og bygg»

Per Fretheim, partner og daglig leder i Mad Stavanger.

Pris: Kr 3.000 eks mva (kr 3.750 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier