Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse

Martin Lüttichau er senioradvokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor han arbeider med tvisteløsning og eiendomsrettslige problemstillinger, midlertidig sikring av krav og utredninger av komplekse prosessuelle problemstillinger. 

Tonje Rismo er advokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor hun arbeider med fagfeltene eiendom og entreprise. 

Hva lærer jeg? 

Utviklingsprosjekter varierer i størrelse og omfang. Felles for prosjektene er at de går over lang tid, berører ulike rettsområder og involverer mange aktører. Det gjør at det er mange fallgruver og suksess kriterier, det er dermed viktig å kjenne til aktuelle regler og praktiske forhold.

 1. Overordnet om utviklingsprosjekter 
 2. Anskaffelse av tomt, reguleringsplan og rammetillatelse
 3. Salgsprosessen
 4. Tilpasning av tomter
 5. Seksjonering og organisering av parkering i et eierseksjonssameie

 Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Kursets innhold

Denne modulserien tar for seg veien fra anskaffelse av eiendom, regulering av eiendommen og oppføring av boliger, til salg og overtakelse av bygget. Innholdet tar utgangspunkt i et mellomstort boligprosjekt. Temaer som kun er relevante for næringsbygg eller næringslokaler i kombinasjonsprosjekter behandles ikke. Det samme gjelder leiekontrakter, leiers innredningsarbeider, kompliserte kostnadsfordelinger mv. Vi vil heller ikke gjennomgå reglene for borettslag. Alle modulene, unntatt modul 3 om salgsprosessen, er likevel like relevante for næringsprosjekter som boligprosjekter, og alle modulene unntatt modul 5 om seksjonering er like relevante for borettslag.

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Kunnskaptest og Executive Summary 

Denne modulserien består av fem videomoduler, hver á 20-30 minutter. Hver av modulene avsluttes med en kunnskapsetest i form av multiple choice. I tillegg får du vårt Executive Summary samt den orginale foredragsprestasjonen, sistnevnte slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater. 

"I utviklingsprosjekter er utbygger og grunneier avhengig av hverandre for å realisere verdier "

- Martin Lüttichau

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Vårt Executive Summary, som oppsummerer og fremhever noe av det viktigste læringsutbyttet
  • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Betal med kort
Kjøp med faktura

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs