Boligutvikling i praksis - nettstudiet

Dette er nettstudieutgaven av heldagsfordypningen med samme navn. Nettstudiet henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Innholdet er velegnet for advokater, finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med denne type eiendom. Nettstudiet har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

Kurset innhold: 

 Følgende temaer vil gjennomgås:

 • Verdivurdering av utviklingseiendom. Johan Berg-Svendsen, Veridian Analyse

 • Risikovurdering av en utviklingseiendom. Johan Berg-Svendsen, Veridian Analyse

 • Påregnelig utnyttelse, teori/praksis. Morten Ingebrigtsen, Veridian Analyse

 • Beregning av påregnelig utnyttelse – konkrete caser. Charlotte Helleland, DARK Arkitekter

 • Juridiske utfordringer ved boligutvikling, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, lovverk, etc. Roar R. Lillebergen, Advokatfirmaet Føyen

 • Oppgjørsmodeller – beskrivelse – utfordringer. Lars Råmunddal, Advokatfirmaet Føyen

 • Prosjekt med bolig og næring – juridiske, skattemessige og tekniske utfordringer. Jørgen Bull, Advokatfirmaet Seland Orwall

 • Verdivurdering spesialtilfeller, stripetaksering, utjevnet strøkspris med mer. Johan Berg-Svendsen, Veridian Analyse

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Dette får du: 

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Johan Berg-Svendsen, Veridian Analyse

Johan Berg-Svendsen er daglig leder av Veridian Analyse. Johan har tidligere vært daglig leder av BER Bygg og Eiendomsrevisjon, fra 2007 til 2017. Han har også erfaring som forvalter innen finansbransjen i Sveits samt hotell- og eiendomsdrift i Norge. Johan er også anerkjent gjennom TEGoVA som «Recognised European Valuer» samt RICS. Veridian Analyse er spesialister på rådgivning innen nærings- og utviklingseiendom.

Morten Ingebrigtsen, Veridian Analyse

Morten Ingebrigtsen er seniorrådgiver i Veridian Analyse. Morten er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Etter åtte år i eiendomsbransjen har han lang erfaring med analyse av bolig- og eiendomsmarkedet. Morten er også anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)». 

Charlotte Helleland, DARK Arkitekter

Charlotte Helleland er prosjektdirektør i DARK Arkitekter. Charlotte er prosjektdirektør for alle selskapene i DARK Gruppen. Hun er utdannet arkitekt, og har tidligere jobbet i Alliance Arkitekter før hun begynte i DARK i 2018.

Roar R. Lillebergen, Advokatfirmaet Føyen

Roar R. Lillebergen er advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen. Roar jobber med plan- og bygningsrett, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har erfaring med kontraktsarbeid innenfor sitt fagområde, både nasjonalt og internasjonalt. 

Lars Råmunddal, Advokatfirmaet Føyen

Lars Råmunddal er advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen. Lars arbeider med problemstillinger knyttet til næringseiendom og har særskilt kompetanse og erfaring innenfor eiendomstransaksjoner, herunder både salg og kjøp av eiendom og eiendomsselskaper.

Jørgen Bull, Advokatfirmaet Seland Orwall

Jørgen Bull har lang erfaring med rådgivning innenfor merverdiavgiftsområdet, både fra skattemyndighetene, fra Statoil og som advokat. Bull har arbeidet med merverdiavgift i forbindelse med import/eksport, avgiftsplanlegning i forbindelse med utbygging av fast eiendom, klagesaker og bokettersyn. 

«Dette nettstudiet gir deg grunnlaget og forståelsen for et vanskelig tema som boligutvikling er»

- Johan Berg Svendsen, daglig leder av Veridian Analyse

 

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier