Byggherreforskriften

I denne modulserien vil Ottar Fiksdal Egset og Stein-Ivar M. Gamlem, begge advokater og partnere i Advokatfirmaet Føyen, gjennomgå byggherreforskriften - med fokus på forskriftens krav, regler og viktighet for håndtering av risiko.

Hva lærer jeg?

Nettstudiet gir en tidseffektiv innføring i byggherreforskriften, og setter søkelys på byggherrens viktigste plikter i forhold til SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), og at disse blir ivaretatt i sammenheng med planlegging, prosjektering og under selve byggearbeidet. Innholdet gir deg en innføring i reglene som gjelder der byggherren vil engasjere andre som på dennes vegne skal oppfylle kravene i forskriften.

Kurset innhold: 

 Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Byggherreforskriften sett i sammenheng med andre regler

  • Når gjelder byggherreforskriften?

  • Byggherren sine plikter

  • Byggherren sine hjelpere

  • Prosjekterende sine plikter

  • Utførende sine plikter

Pris kr 5.000 eks. mva (kr 6.250 inkl. mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Dette får du: 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Ottar F. Egset, advokat og partner i Føyen

Egset arbeider med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner, rettslige forhold rundt fast eiendom, og entreprise. Han bistår eiendomsutviklere med blant annet erverv av eiendom, reguleringsmessige spørsmål, og tilrettelegging for salg og utleie. Han har bred erfaring med standard leiekontrakter for næringseiendom. I tillegg har Egset kompetanse når det gjelder HMS og internkontroll for entreprise- og eiendomsbransjen.

Stein-Ivar M. Gamlem, advokat og partner i Føyen

Måseidvåg Gamlem er tilknyttet avdelingen for entreprise. Gamlem bistår både private og offentlige aktører i alle ledd i bygg- og anleggsprosjekter. Han har erfaring fra kompliserte sluttoppgjørstvister i større bygge- og anleggsprosjekter. Gamlem prosederer jevnlig saker for domstolene. Han har også gjennom flere års erfaring opparbeidet seg inngående kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold.

«Byggherren har ansvaret for at byggherreforskriften sine krav blir etterlevd, uavhengig av entrepriseform»

 

- Ottar Fiksdal Egset og Stein-Ivar M. Gamlem 

 

Pris kr 3.000 eks. mva (kr 3.750 inkl. mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier