Den juridiske byggeprosessen


Anders Evjenth
 er advokat og partner i advokatfirmaet Bull, hvor han bistår både private, statlige og kommunale virksomheter i saker vedrørende fast eiendom. Gjennom sin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven samt nåværende praksis, har Evjenth oversikt og praktisk erfaring med hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest.

 

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)
  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Vår artikkelsamling om entrepriserett, som oppsummerer og fremhever noe av det viktigste læringsutbyttet
  • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Betal med kort
Kjøp med faktura

Hva lærer jeg? 

Formålet med denne modulserien er å gi deg en strukturert gjennomgang av den juridiske prosessen i en byggesak. Anders Evjenth vil lede deg igjennom steg for steg i følgende temaer: 

 1. Plan- og bygningsloven
 2. Søknadsplikten
 3. Søknadsprosessen
 4. Roller i byggesaken – ansvarlige foretak
 5. Dispensasjon og klage

 

Kursets innhold

Denne modulserien gjennomgår den juridiske byggeprosessen, med utgangspunkt i plan- og bygningslovens prosess for behandling av byggesaker. De respektive modulene gjennomgår plan- og bygningsloven, søknadsplikten, søknadsprosessen, roller i byggesaken og ansvarlige foretak, samt dispensasjon og klage. Dette gir deg en god og systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som stilles til lovens formelle og materielle krav. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne lose et byggeprosjekt gjennom den offentlige byggesaksprosessen på effektivt vis, enten du representerer utbygger, rådgiver eller kommune.

 

 

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

 

Kunnskaptest og Executive Summary 

Denne modulserien består av fem videomoduler, hver á 20-30 minutter. Hver av modulene avsluttes med en kunnskapsetest i form av multiple choice. I tillegg får du vårt Executive Summary samt den orginale foredragsprestasjonen, sistnevnte slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater. 

"Plan- og bygningsloven skal sikre en bærekraftig og effektiv utnyttelse av de tilgjengelige arealressursene"

- Anders Evjenth 

Betal med kort
Kjøp med faktura

Modul 1:

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs