Eiendomsfinans og - økonomi

"Hvert år tapes store pengesummer på feilvurderinger i moms. "

Trond Ingebrigtsen
Partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PwC

"Det å bygge innebærer noe mer enn kun å bygge, da det fordrer en større helhetsforståelse for å skape velfungerende og lønnsomme verdier i og for samfunnet"

Øystein Ringen-Vatnedalen, Senter for eiendomsfag

EIENDOMSFAGBLOGGEN