Eiendomsøkonomi

Den faglige gjennomgangen forestås av erfarne rådgivere i BDO, representert ved partner Anders Ramberg og direktør John Giæver.

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Hva lærer jeg? 

I denne modulserien er målet at deltakerne skal oppnå en grunnleggende forståelse av eiendomsøkonomi, herunder om regnskapsprinsipper, skattemessige og avgiftsmessige vurderinger, budsjettering, samt kalkylemodeller for verdivurdering og analyse. Det vil bli utstrakt bruk av eksempler og caser, for å levendegjøre fagstoffet.

Etter endt nettstudie er målet at du skal sitte igjen med grunnleggende og anvendbar basisforståelse av økonomien knyttet til næringseiendom og utviklingsprosjekter. Dette inkluderer bl.a. hvordan ulik bruk, utleie, avhending og tiltak i eiendommene kan eller bør håndteres økonomisk.

Kursets innhold

Følgende temaer vil bli gjennomgått i modulserien:

 • Grunnleggende begreper og sammenhenger i eiendomsøkonomi
 • Foretaksøkonomiske nøkkeltall av betydning for eiendomsselskaper
 • Resultatrapportering og prognoser for virksomheten
 • Analyse av kontantstrøm og dennes påvirkning på ulike forretningsmuligheter
 • Ulike lønnsomhetsberegninger
 • Forstå faktorer som påvirker en eiendoms verdiutvikling

Denne modulserien består av syv videomoduler, som hver avsluttes med en kunnskapstest i form av multiple choice. I tillegg får du vårt Executive Summary samt den orginale foredragsprestasjonen, sistnevnte slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater. 

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

"Felleskostnader vil for utleier ofte være en større post i regnskapet, og er ofte forbundet med avregninger og større estimater."

 

- Anders Ramberg

Dette får du:  

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Executive Summary
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

 

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs