Eiendomsutvikling: Avtaler og strukturer i utviklingsprosjekter

Anne Sofie Bjørkholt er advokat og partner i advokatfirmaet BAHR, hvor hun leder eiendomsavdelingen. Hun har betydelig erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, selskapsrett, skatt og avgift og transaksjonsarbeid. I denne modulserien vil hun gå i gjennom hva man bør tenke på ved avtaler og selskapsstrukturer i eiendomsutviklingsprosjekter. Her vil fallgruver - og hvordan disse kan unngås - bli belyst. 

 Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Hva lærer jeg? 

Formålet med denne modulserien er å gi deg en strukturert gjennomgang av hvordan du kan forbedre egen eiendomsutvikling gjennom gode avtaler og strukturer. Anne Sofie Bjørkholt leder deg gjennom det viktigste innholdet, for at du skal kunne tilegne deg verdifull kunnskap som forbedrer din verdiskapning som eiendomsaktør.

Kursets innhold

Denne modulserien består av fem videomoduler, hver á 20-30 minutter. Hver av modulene avsluttes med en kunnskapsetest i form av multiple choice. I tillegg til får du vårt Executive Summary i PDF samt den orginale foredragsprestasjonen, slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater. 

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videoen følger det en tilhørende Power Point presentasjon, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du startet på videoene.

Det kan være lurt å notere underveis slik at det blir enkelt å ta kunnskapstesten.

I tillegg får du en skriftlig Executive Summary som oppsummerer og fremhever det viktigste læringsutbyttet.

"Eiendomsaktørene har blitt område- og byutviklere. Et prosjekt sys sammen av reguleringsplan, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler og grunneieravtaler og organiseres i selskaper og faser. Et komplekst puslespill skal legges. Denne modulserien gir deg oppskriftene du trenger."

- Anne Sofie Bjørkholt

 Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Vårt Executive Summary, som oppsummerer og fremhever det viktigste læringsutbyttet
  • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Kjøp tilgang nå
Kjøp med faktura

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs