Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse

I denne modulserien vil senioradvokat Erik Gjævenes i advokatfirmaet Hjort gå igjennom prosessen rundt ekspropriasjon og hvilke steg som knytter seg til en slik avgjørelse. 

Hva lærer jeg?

For utviklingen av samfunnet vil det noen ganger være behov for å erverve og benytte en eiendom mot grunneiers ønske. Det kan gjøres ved ekspropriasjon, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Både eiendomsrett og bruksrett kan eksproprieres.

Ved ekspropriasjon er det viktig å ha en realistisk fremdriftsplan og starte ekspropriasjonsprosessen tidlig nok. Det er viktig at en gjør en grundig jobb, slik at en får truffet et gyldig ekspropriasjonsvedtak i tide.

Den sentrale loven vedrørende grunnlaget for ekspropriasjon er lov om oreigning av 23. oktober 1959 nr. 3. Den gjelder i utgangspunktet for all ekspropriasjon, og har regler om bl.a. hvilke formål det kan eksproprieres til med hjemmel i loven, hvem som kan vedta ekspropriasjon samt regler om saksbehandlingen Reglene om saksbehandlingen må suppleres med forvaltningsloven.

Kurset innhold: 

 Følgende temaer vil gjennomgås:

 • Ekspropriasjon – grunnlaget
 • Ekspropriasjon – skjønn
 • Prinsipper for verdsettelse ved ekspropriasjon, tre alternative grunnlag: 

  - Salgsverdi, jf. vl. § 5
  - Bruksverdi, jf. vl. § 6
  - Gjenanskaffelsesverdi, vl. § 7

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

 

Betal med kort
Kjøp med faktura

Dette får du: 

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Executive Summary, som oppsummerer det viktigste læringsutbyttet
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Erik Gjævenes er senioradvokat i Hjorts avdeling for Eiendom og entreprise. 

Gjævenes arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold og energirett, samt generell kontraktsrett og prosedyre.

"Det at en starter en ekspropriasjonsprosess er ikke til hinder for fortsatt forhandlinger om en minnelig løsning."

 

- Erik Gjævenes

 

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betalt med kort
Kjøp med faktura

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier