Gårdeieransvar

Som eier av bebygd eiendom har du automatisk et juridisk ansvar som ligger til eierrollen, og som i liten grad kan delegeres til andre. Disse ansvarsforholdene er det påkrevet at du som gårdeier forholder deg aktivt til, både for å ivareta dine forpliktelser overfor omverden samt din egen organisasjon – inkludert ditt styre.

For å lette tilgangen til denne vesentlige eierkompetansen har vi skreddersydd et fleksibelt e-læringsprogram som dekker de viktigste forholdene du som gårdeier må kjenne til.

Hva lærer jeg? 

Denne modulserien omhandler sentrale plikter, ansvarsforhold og risikofaktorer man har som eier av fast eiendom. Vi ser også nærmere på konsekvensene av at plikter ikke overholdes og at risikoelementer slår til.

Kjernen i det som utgjør gårdeieransvaret er det ansvaret som følger av politivedtektene for sikkerhet. Men gårdeieransvaret går videre enn dette og rommer flere ansvarsrelasjoner, slik som ansvaret overfor det offentlige, kontraktsparter, naboer og andre tredje parter.

 

 

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

Betal med kort
Betal med kort
 

Kurset innhold 

Følgende temaer vil gjennomgås:

 • Grunneieransvar
 • Byggherreansvar
 • Naboansvar
 • Ansvaret for faremomenter
 • Ansvaret for overholdelse av bygningstekniske krav
 • Ansvaret for virksomheten i eiendommen
 • Konsekvenser ved brudd på gårdeieransvaret

Dette får du: 

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Executive Summary
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

 

Betal med kort
Kjøp med faktura

"Selv om man har alt på det rene overfor det offentlige, kan det foreligge selvstendige plikter overfor naboer."

- Advokatfirmaet Wiersholm

Ståle O. Meleng

Advokat og partner i Wiersholm

Ståle O. Meleng arbeider med næringseiendom, med hovedvekt på transaksjoner, utleie og forvaltning samt strukturering av eiendomsprosjekter.

Natasja Plur

Fast advokat i Wiersholm

Natasja Plur arbeider hovedsakelig med spørsmål tilknyttet eiendomsrett og selskapsrett.

Anna Falck-Ytter

Senioradvokat i Wiersholm

Anna Falck-Ytter arbeider hovedsakelig med næringseiendom. Hun har betydelig erfaring med rådgivning og problemstillinger relatert til næringsleieforhold og eiendomstransaksjoner. 

Henrik Botten Taubøll

Senioradvokat i Wiersholm

Henrik Botten Taubøll arbeider hovedsaklig med eiendomsutvikling og transaksjoner, og har i tillegg et særlig engasjement for proptech. 

Peder Karijord

Fast advokat i Wiersholm

Peder Karijord jobber hovedsakelig med fast eiendom. Han bistår også i forbindelse med selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Tom Rune Lian

Advokat og partner i Wiersholm

Tom Rune Lian er leder for eiendomsavdelingen. Han arbeider hovedsakelig med fast eiendom, med vekt på transaksjoner og finansiering, drift og utvikling av næringseiendom.

Betal med kort
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettkurs