Husleie - endringsarbeider ønsket av leietaker

I dette nettstudiet vil Jens Aas og Christian O. Hartmann gå gjennom endringer ønsket av leietaker, både i forkant av og i leieperioden. 

Pris: Kr 3.000 eks mva (kr 3.750 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Kurset innhold: 

 Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Skille mellom endringer som er ønsket før og etter oppstart av leieforholdet.
  • Endringer før oppstart, f.eks. bygg under oppføring/rehabilitering, som krever særlig skreddersøm.
  • Endringer i leieforholdets løpetid, som reguleres av standardbestemmelser i leiekontrakten.

Dette får du: 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Elektronisk kunnskapstest for å forsterke innlæringen
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Executive Summary
  • Kompetansesertifikat ved bestått nettstudiet, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til nettstudiet, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Jens Aas, advokat pg partner i SANDS  

Jens Aas er spesialisert innenfor næringseiendom, skatt og merverdiavgift. Han har lang og bred erfaring fra eiendomstransaksjoner samt annen bistand innenfor næringseiendom, herunder bl.a. skatt- og avgiftsrettslige spørsmål.

Christian O.Hartmann, advokat partner i SANDS

Christian O. Hartmann er leder av SANDS sin avdeling for næringseiendom. Han har 14 års erfaring med fast eiendom, og da særlig innenfor næringseiendom knyttet til transaksjoner, eiendomsutvikling, strukturering samt husleie. 

"Vær oppmerksom på at også utleier kan ha behov for å foreta endringer, f.eks. ved uforutsette offentlige krav eller mindre endringer, forutsatt at leieobjektets kvalitet og funksjon opprettholdes"

 

- Christian O. Hartmann

 

Pris: Kr 3.000 eks mva (kr 3.750 inkl mva)

Betal med faktrura
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier