Hvordan lykkes med grunn- og rettighetserverv i utviklingsprosjekter

I denne modulserien vil advokat og partner Odd Walther Moi og senioradvokat Sofia Bjørck, begge fra SANDS, gå igjennom suksesskriterier og fallgruver.

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 ink mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Hva lærer jeg?

Formålet med nettstudiet er å gi deg en innføring i hvordan behovet for grunnerverv kan oppstå, hvordan man kan gå frem for å erverve nødvendig grunn og rettigheter, og å gi råd om hvordan prosessen kan gjøres enklest og raskest mulig. Vi gjennomgår både frivillig erverv og tvangserverv (ekspropriasjon).

Kurset innhold: 

 Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Grunnlaget for grunn- og rettighetserverv

 • Fokus på grunnerverv i planprosessen

 • Fremgangsmåter for erverv

 • Målet for ervervsprosessen

 • Avtaleinngåelse

 • Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn

 • Ekspropriasjon

Dette får du: 

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Executive Summary
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Odd Walther Moi er advokat og partner i SANDS. Odd Walther har gjennom mer enn 20 år særlig arbeidet med ekspropriasjon, tomtefeste og skjønnsprosess. Han har betydelig erfaring med å bistå grunneiere og eiendomsutviklere gjennom hele ekspropriasjonsprosessen, fra planstadiet til vedtak, og ved forhandlinger om erstatning og rettslig skjønn.

Sofia Bjørck er senioradvokat i SANDS. Sofia jobber med fast eiendom og har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Hun har erfaring fra byggesaksbehandling og kjenner offentlige beslutningsprosesser godt.

" Målet for grunnervervsprosessen bør være å komme til enighet og inngå en avtale om erverv"

 

- Sofia Bjørck

 

 Pris: Kr 3.000 eks mva (kr 3.750 ink mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Modul 1

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier