Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling

I dette nettstudiet tar eiendomsadvokatene i BAHR Emilie Ovanger Jørgensen og Øystein Nore Nyhus for seg hvilke risikofaktorer og fallgruver man kan møte på ved planlegging og gjennomføring av et eiendomsutviklingsprosjekt.

Hva lærer jeg?

Formålet med dette nettstudiet er å gi deg en oversikt over hvilke risikofaktorer man bør hensynta i planleggingen og gjennomføringen av et eiendomsutviklingsprosjekt. Foredraget har særlig fokus på:

 • Valg av kontraktsmodell og plassering av risiko
 • Reguleringsrisiko, herunder rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Kurset innhold: 

 Følgende temaer vil gjennomgås:

 • Risiko i et eiendomsutviklingsprosjekt
 • Risikofaktorer
 • Valg av kontraktsmodell
 • Normal verdikjede boligutvikling
 • Kjøpsopsjoner
 • Resultatavhengig kjøpesum
 • Samarbeidsmodeller
 • Reguleringsrisiko
 • Infrastrukturkostnader – Rekkefølgekrav, utbyggingsavtale og Refusjonsreglene i pbl.

   

  Pris kr 5.000 eks. mva (kr 6.250 inkl. mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Dette får du: 

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Emilie Ovanger Jørgensen advokat i Advokatfirmaet BAHR

Emilie Ovanger Jørgensen er advokat og jobber med eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner i eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet BAHR. Hun har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrettslige spørsmål, hvor hun har skrevet en rekke artikler og holdt foredrag, særlig om temaene rekkefølekrav og utbyggingsavtaler. 

 

Øystein Nore Nyhus advokat i Advokatfirmaet BAHR

Øystein Nore Nyhus er forfatter av Norsk lovkommentar til Plan- og bygningsloven hos Rettsdata. Lovkommentaren er et viktig arbeidsverktøy for både private og offentlige aktører. Han har tidligere vært leder av fagavdelingen for plan- og bygningsrett hos Sivilombudsmannen. Øystein har også bistått Oslo kommune i plan- og bygningsrettslige spørsmål som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. I dag arbeider Øystein med eiendomsutvikling og tvisteløsning i eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet BAHR.

 

«Opsjonens varighet er av stor betydning»

 

- Emilie Ovanger Jørgensen, advokat i Advokatfirmaet BAHR

 

Pris kr 3.000 eks. mva (kr 3.750 inkl. mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier