Eiendomsstrukturering  i utviklingsprosjekter

 

I dette modulserien vil advokatene Sofia Bjørk og Kristine Strandenes gå gjennom betydningen av effektiv eiendomsstrukturering i utviklingsprosjekter samt ulike fremgangsmåter for å oppnå dette.

Hva lærer jeg?

En vellykket eiendomsstrukturering har bl.a. betydning for eierform, gjennomføring av prosjektet, ansvar for senere drift samt boligtyper. Et vellykket sluttresultatet krever gjerne at disse faktorene er håndtert profesjonelt i en tidlig fase.

Kurset innhold: 

 Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Fokus på eiendomsstruktur i planfasen

 • Eiendomsdeling og arealoverføring

 • Valg av eierform i prosjektet

 • Seksjonering

 • Vedtekter

 • Trinnvis utbygging 

Pris: Kr 3.000 eks mva (kr 3.750 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Dette får du: 

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Executive Summary
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler
Betal med faktura
Kjøp med faktura

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Kristine Strandenes er advokat  i SANDS. Strandenes har erfaring innenfor fast eiendom, særling knyttet til ekspropriasjon, tomtefesteforhold, plan- og bygningsrettslige spørsmål og eiendomstransaksjoner.

Sofia Bjørck er senioradvokat i SANDS. Bjørck jobber med fast eiendom og har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Sofia har erfaring fra byggesaksbehandling og kjenner offentlige beslutningsprosesser godt.

"Dersom det skal gjøres større endringer i tomtestrukturen, kan det være praktisk å sammenslå alle tomtene før de igjen deles. Husk at eiendomsgrensene ikke kan justeres i strid med plan."

 

- Kristine Strandenes

 

 Pris: Kr 3.000 eks mva (kr 3.750 inkl mva)

Modul 1

Modul 2

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier