Tomtefeste

I denne modulserien undervises det om temaet tomtefeste og dens utfordringer. De tar for seg lover, regler, eksempler og fallgruver - slik at du får en bedre innsikt i hva du kan forvente om du kjøper, selger eller besitter et bygg på en festet eiendom.

Undervisningsansvarlig er partner og advokat Carina Borchgrevink-Næss og advokatfullmektig Marita Grønsten Fisketjønn, begge fra Bing Hodneland advokatselskap.

Vil du lære mer om tomtefeste?

I denne modulserien vil du få et innblikk i tomtefesteinstituttet, med dens historikk og bakgrunn for reglene slik de er i dag. Vi tar deg med på reisen fra fødsel til død, gjennom festekontraktens levetid. Modulene gir deg nyttige tips enten du allerede er fester eller vurderer å kjøpe deg bygg på festet grunn, eller er grunneier og vurderer bortfeste. Hele veien illustreres det med eksempler fra rettspraksis, både eldre og nyere praksis.

Modulserien er egnet både for jurister og ikke-jurister. Den vil gi deg som jobber i eiendomsbransjen, eier en festetomt, eller bare er interessert i dette rettsinstituttet, en innføring i tomtefeste. Formålet er å gjøre det enklere for deg å unngå «minefeltene» og identifisere disse dersom du står ovenfor slike.

Pris: 3.000 kr eks mva (3.750 kr ink. mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Kursets innhold: 

 Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Tomtefesteinstituttet og tilblivelse av kontrakten
  • Bakgrunnsretten m.m.
  • Regulering av festeavgift, faktisk og juridisk beføyelser, råderett.
  • Forlengelse, innløsning og det nye engangsløftet
  • Mislighold, heving og avvikling

Dette får du: 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Carina Borchgrevink-Næss, partner og advokat i Bing Hodneland

Carina er ekspert innen fast eiendoms rettsforhold, med særlig kunnskap innenfor tingsrett, herunder tomtefeste og tilknyttede rettigheter innen folkerett. Carina bistår både bortfestere (grunneiere), frembortfestere og festere, og hun prosederer jevnlig saker både for skjønnsretten og alminnelig tvisteløsning. Hun holder stadig foredrag og skriver artikler både for fagtidsskrifter og andre medium. I tillegg til bred erfaring som advokat, har Carina også arbeidet in-house hos Norges nest største grunneier; Opplysningsvesenets fond.

Marita Grønsten Fisketjønn, advokatfullmektig Bing Hodneland

Marita er tilknyttet fagruppene fast eiendom, entreprise og tomtefeste. Hun har særlig erfaring innen tomtefeste, etter å ha hatt ulike stillinger i fem år hos Norges nest største grunneier og den aktøren som er størst på tomtefeste i Norge; Opplysningsvesenets fond. Hun prosederer festesaker og saker om tilstøtende rettsforhold, som for eksempel selskapsrettslige problemstillinger som kan bli vriene når man snakker om et festeforhold i bunnen.

«Jeg opplever ofte at rullgardinen går ned når folk hører tomtefeste. Målet med nettstudiet er derfor ikke å kunne skrive master, men å bli bedre kjent med faget»

-Carina Borchgrevink-Næss, partner og advokat i Bing Hodneland

Pris: 5.000 kr eks mva (6.250 kr ink. mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier