Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 

I dette nettstudiet gjennomgår Geir Frøholm og Sofia Bjørck regelverket som gjelder utbyggingsavtaler og vanlige problemstillinger som oppstår i saker som gjelder slike avtaler. 

Kurset innhold: 

Kurset gir bakgrunnskunnskap om hva utbyggingsavtaler er og hva de brukes til. I tillegg gjennomgås regelverket som gjelder for slike avtaler, herunder krav til saksbehandling og skranker for avtalens innhold. Gjennomgangen av regelverket har hovedfokus på plan- og bygningslovens regler om hva som kan pålegges utbygger gjennom en utbyggingsavtale.

I kurset gjennomgås også avtalens innhold og virkemidler for å oppnå en god avtale. Kurset har fokus på den praktiske bruken av avtalene og gir blant annet konkrete råd om forhandlingssituasjonen og utforming av avtalene. Kurset egner seg for utbyggere, kommuner og rådgivere som jobber med utviklingsprosjekter og utbyggingsavtaler.

 Følgende temaer vil bli gjennomgått:

Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Dette får du: 

  • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
  •  Foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
  • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
  • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Sofia Bjørck er advokat og partner i SANDS.

Sofia jobber med fast eiendom og har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Hun har erfaring fra byggesaksbehandling og kjenner offentlige beslutningsprosesser godt.

Jens Aas, advokat og partner i SANDS  

Jens Aas er spesialisert innenfor næringseiendom, skatt og merverdiavgift. Han har lang og bred erfaring fra eiendomstransaksjoner samt annen bistand innenfor næringseiendom, herunder bl.a. skatt- og avgiftsrettslige spørsmål.

Geir Frøholm er advokat og partner i SANDS 

og nestleder i entreprisegruppen. Han har gjennom mer enn 30 år arbeidet med entrepriserett, infrastruktur-prosjekter, Offentlig Privat Samarbeid og plan og bygningsrett (særlig plan og utbyggingsavtaler). Geir representerer norske og internasjonale entreprenører i nasjonale infrastruktur-prosjekter (vei og jernbane), samt investorer i OPS-prosjekter, både med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning.

"Tiltak som er rekkefølgekrav i en reguleringsplan «som den klare hovedregel» vil
være nødvendig etter reglene som gjelder for utbyggingsavtaler – her går lagmannsretten lenger i å
likestille disse vurderingene enn det man tidligere har antatt"

 

- Sofia Bjørck 

 

 Pris: Kr 5.000 eks mva (kr 6.250 inkl mva)

Betal med kort
Kjøp med faktura

Skreddersy din etterutdanning

Se våre andre nettstudier