Plan- og byggesak og eiendomsjus

Under ser du kursene i kategorien plan- og byggesak og eiendomsjus

"Dette er et lovverk mange ikke er klar over før de faktisk kommer opp i en konkret situasjon."

Kjersti Cecilie Jensen
Senioradvokat i Hjorts avdeling for eiendom og entreprise.

"Det å bygge innebærer noe mer enn kun å bygge, da det fordrer en større helhetsforståelse for å skape velfungerende og lønnsomme verdier i og for samfunnet"

Øystein Ringen-Vatnedalen, Senter for eiendomsfag

EIENDOMSFAGBLOGGEN