Alle våre kurs i alfabetisk rekkefølge

Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse med Martin Lüttichau og Tonje Rismo

Boligutvikling i praksis - nettstudiet med Veridian Analyse AS, DARK Arkitekter, Advokatfirmat Føyen og Seland Orwall DA.

Borettslagsmodellen med Advokatfirmaet Schødt

Brannsikkerhet med Firesafe

Byggherreforskriften med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

 Den juridiske byggeprosessen med Anders Evjenth

Eiendom fra A til Å med Terje Holsen, Øystein Ringen-Vatnedalen, Nils-Erik Christiansen og Jon Mjølhus

Eiendomsutvikling: Avtaler og strukturer med Anne Sofie Bjørkholt

Eiendomsfag Innsikt med Bård Bjølgerud, Nejra Macic, Pål Ringholm og Harald Magnus Andreassen

Entreprise fra A til Å med Øystein Myhre Bremset

Eiendom som rettigheter og fysisk struktur med Terje Holsen

Eiendomsstrukturering  i utviklingsprosjekter med SANDS

Eiendomsøkonomi med Anders Ramberg og John Giæver

Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse med Erik Gjøvenes

Gårdeieransvar med Wiersholm

Hvordan lykkes med grunn- og rettighetserverv i utviklingsprosjekter med SANDS

Husleiegarantier, konkurs og boets rettigheter med Jacob Solheim og Lars Råmunddal

Husleie - endringsarbeider ønsket av leietaker med Jens Aas og Christian O. Hartman

Merverdiavgift og boligutvikling med PwC

Merverdiavgift og infrastrukturbidrag med Geir Frøholm og Christian. O.Hartmann

Merverdiavgift og næringseiendom med Trond Ingebrigtsen

Opparbeidelsesplikten og refusjonsreglene med Kjersti Cecilie Jensen

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler med Sofia Bjørck og Geir Frøholm

Seksjonering fra A til Å - organisering av utviklingsprosjekter med Simon Ulleland

Teknisk tilstandsanalyse av Nils-Erik Christiansen

Tomtefeste med Bing Hodneland

Utvikling av prosjekt i reguleringsfasen av Per Fretheim og Astrid Humerfelt

Verdivurdering av næringseiendom med Johan Berg-Svendsen

Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling med BAHR

"Hvert år tapes store pengesummer på feilvurderinger i moms. "

Trond Ingebrigtsen
Partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PwC

"Det å bygge innebærer noe mer enn kun å bygge, da det fordrer en større helhetsforståelse for å skape velfungerende og lønnsomme verdier i og for samfunnet"

Øystein Ringen-Vatnedalen, Senter for eiendomsfag

EIENDOMSFAGBLOGGEN